Kvalité till rätt pris

Kontakta oss

Välkommen till Plinten Elektriska

Alltid kvalité och miljö i fokus

Plinten Elektriska AB startade 1991 av Kjell Svensson och Lars Lundholm och vi har sedan dess varit verksamma i hela stockholmsområdet. Vi har vårt huvudkontor i Bromma och en filial med kontor och lager på Nybrokajen 3 mitt i centrala Stockholm. De flesta av våra kunder är fastighetsbolag, förvaltare, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag inom kontor, butik och handel. Vi tillhandahåller kompletta tjänster för el, tele och datainstallationer inom entreprenadsektorn för såväl nyproduktion som ombyggnad och service. Med en kompakt och flexibel organisation kan vi på ett effektivt sätt ta oss an både stora och små projekt.

Våra tjänster

Hos oss kan du få hjälp med detta

Laddstationer

Solpaneler

Takvärme

Vi har ett brett kunnande inom området värmekabelanläggningar för takvärme. Vi erbjuder projektering, installation och serviceavtal för drift och underhåll.

Elektriker

Vi utför installationer och service av el-, tele-, data- och takvärmeanläggningar. Vi är starkt inriktade mot ROT sektorn, och har stor kompetens på bl a stambyten och kontorsanpassningar samt om- och tillbyggnader av villor, butiker och lägenheter.

KONTAKTA OSS

Komministervägen 13, 168 59 Bromma

 

Serviceavtal

För att en takvärmeanläggningen ska fungera krävs en regelbunden översyn av kablar, styrsystem och givare. Ett bra tecken på att det är dax för en översyn, är när kablarna hänger ut ur stuprören, och i värsta fall ner på trottoaren. Kablarna räknas som ”starkströmskablar” och kan därför utgöra en fara för både människor och djur. Med vårt serviceavtal får vi anläggningen att verkligen fungera.


I avtalet ingår:

  • 2 servicebesök/besiktningar per år
  • Protokoll och fotodokumentation
  • Inställelse inom 24 timmar vid fel
  • Larm och driftövervakning med GSM-teknik
  • Presentation av larm och driftdata på internet
  • Larm som SMS och e-post
  • Möjlighet till fjärrstyrning vid fel i styrsystemet


Vi erbjuder serviceavtal för nya och gamla anläggningar. Avtalet är utformat för att garantera en driftsäker och energieffektiv anläggning. I detta ingår systemet LarmDirect för larmhantering, drift- och energiövervakning. Priset på avtalet beror på anläggningens storlek och takets utformning. Kontakta oss så kommer vi gärna och gör en kostnadsfri översyn av er anläggning. Vi dokumenterar och kommer sedan med förslag på åtgärder för en bättre funktion och mer energieffektiv anläggning.