Serviceavtal

För att en takvärmeanläggningen ska fungera krävs en regelbunden översyn av kablar, styrsystem och givare.

Ett bra tecken på att det är dax för en översyn, är när kablarna hänger ut ur stuprören, och i värsta fall ner på trottoaren. Kablarna räknas som ”starkströmskablar” och kan därför utgöra en fara för både mäniskor och djur.
Med vårt serviceavtal får vi anläggningen att verkligen fungera.
I avtalet ingår:

-2 servicebesök/besiktningar per år
-Protokoll och fotodokumentation
-Inställelse inom 24 timmar vid fel
-Larm och driftövervakning med GSM-teknik
-Presentation av larm och driftdata på internet
-Larm som SMS och e-post
-Möjlighet till fjärrstyrning vid fel i styrsystemet

Vi erbjuder serviceavtal för nya och gammla anläggningar. Avtalet är utformat för att garantera en driftsäker och energieffektiv anläggning. I detta ingår systemet LarmDirect för larmhantering, drift- och energiövervakning. Priset på avtalet beror på anläggningens storlek och takets utformning.

Kontakta oss så kommer vi gärna och gör en kostnadsfri översyn av er anläggning. Vi dokumenterar och kommer sedan med förslag på åtgärder för en bättre funktion och mer energieffektiv anläggning.