LarmDirekt

LarmDirect: Larmhantering och drift- och energiövervakning

Med vårt system LarmDirect kan vi vara uppkopplade till din takvärmeanläggning och kan därför direkt upptäcka fel till och med innan ni själva blivit uppmärksammade på att anläggningen inte fungerar.
Vi samlar in larmer och data om elförbrukning och drifttider från SMC FlexControlanläggningar. Dessa bearbetas sedan på vår server för att kunna presenteras på ett enkelt och lättöverskådligt webbgränssnitt. Varje kund får en egen inloggning för att kunna se den egna anläggningen. Kommunikationen mellan anläggningen och servern sker över internet eller via GSM-modul. Systemet ingår som en del i vårt serviceavtal, men erbjuds även separat för nya och gamla anläggningar. En kort funktionsbeskrivning finner du nedan.

Larmhantering

Larm överförs i ”klartext”, och visar avbrott på slingor, fel på fukt och tempgivare samt utlöst jordfelsbrytare mm, och vidarebefordras sedan som SMS och E-post till valfria mottagare. Allt lagras på servern och går sedan lätt att komma åt via webben.

Drift- och energiövervakning

Till/Frånslag på varje slinga presenteras på webben i realtid. Data överförs till vår server 1 gång/dygn och presenteras sedan på webben.
Det som visas är följande:

  • Årsförbrukning, dygnsförbrukning för skåp och totalt för hela anläggningen. Värdena går att jämföra med året innan, som presenteras i en egen kolumn.
  • Dygnsförbrukning och drifttid separat för varje slinga.

Den totala dygnsförbrukningen kan skickas som mail 1 gång/dygn till valfri mottagare.