Takvärme

Vad är takvärme

Vi har genom åren utvecklat ett brett kunnande inom området värmekabelanläggningar förtakvärme, där vi kan erbjuda projektering, installation och serviceavtal för drift och underhåll.

Med vårt klimat är isbildning på tak ofta ett stort problem. Varje år skadas många människor av is och istappar som faller ned från tak, ibland med dödlig utgång.

Fastighetsägaren är den som har ansvaret för att ta bort snö och is som kan falla ned och skada människor och egendom. Det gör man vanligtvis genom att anlita snöskottning av taket, vilket innebär en stor kostnad för fastighetsägaren och tyvärr ofta stora skador på taket.

Genom att istället installera värmekabel i rännor och stuprör så förhindrar man att is och

Takvärme

Takvärme

istappar bildas som kan ramla ner och skada människor och annan egendom. Skador på hängrännor och stuprör, och även vattenskador på fasader försvinner. Dessutom slipper man i de flesta fall kostnaden för skottning av taket och även de skador på taket som det leder till.

Med vårt system kan vi vara uppkopplade till din takvärmeanläggning och kan därför direkt upptäcka fel till och med innan ni själva blivit uppmärksammade på att anläggningen inte fungerar.

Kontakta oss så kommer vi gärna och besöker er för att lösa era problem med is och istappar, självklart kostnadsfritt.