Om oss

Välkommen till Plinten Elektriska

Plinten Elektriska AB startade 1991 av Kjell Svensson och Lars Lundholm och vi har sedan dess varit verksamma i hela stockholmsområdet. Vi har vårt huvudkontor i Bromma och en filial med kontor och lager på Nybrokajen 3 mitt i centrala Stockholm.

De flesta av våra kunder är fastighetsbolag, förvaltare, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag inom kontor, butik och handel. Vi tillhandahåller kompletta tjänster för el, tele och datainstallationer inom entreprenadsektorn för såväl nyproduktiom som ombyggnad och service. Med en kompakt och flexibel organisation kan vi på ett effektivt sätt ta oss an både stora och små projekt.

 

Kvalitet

Egenkontroll och dokumentation har alltid varit en viktig del av vårt dagliga arbetet. Vi strävar alltid efter att hålla en hög kvalitet när det gäller kommunikation med våra kunder, vår produktion och administration. En viktig del i det arbetet är att fortlöpande utbilda vår personal och att hålla oss updaterade om utvecklingen inom branschen, och alltid använda den senaste tekniken.

Miljö

Vår målsättning är att alltid sätta mijöarbetet i focus och sträva efter en så liten negativ mijöpåverkan som möjligt. Genom att låta teknik och ekonomi samverka så försöker vi skapa de största miljöfördelarna. Vi strävar därför alltid efter att:

• Tillämpa en helhetssyn på våra installationers och produkters miljöstörning.
• Välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön.
• Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete.
• Arbeta med förbättringar och införa förebyggande åtgärder enligt våra fastställda miljömål.