Elektriker

Våra huvudsakliga uppgifter är att utföra installationer och service av el-, tele-, data- och takvärmeanläggningar. Vår verksamhet är starkt inriktad mot ROT sektorn, och Vi har stor kompetens på bl a stambyten och kontorsanpassningar samt om- och tillbyggnader av villor, butker och lägenheter.