• Plinten istapp1

    Takvärme

    Genom att istället installera värmekabel i rännor ooch stuprör så förhindrar man att is och istappar bildas som kan ramla ner och skada människor och annan egendom. Skador på hängrännor och stuprör, och även vattenskador på fasader försvinner. Dessutom slipper man i de flesta fall kostnaden för skottning av taket och även de skador på taket som det leder till.

  • Elektriker_Plinten

    Elektriker

    Våra huvudsakliga uppgifter är att utföra installationer och service av el-, tele-, data- och takvärmeanläggningar. Vår verksamhet är starkt inriktad mot ROT sektorn, och vi har stor kompetens på bl a stambyten och kontorsanpassningar samt om- och tillbyggnader av villor, butiker och lägenheter.

Nyheter

2015-02-03 Nu har det kommit snö och är minusgrader. Därför är det extra viktigt att takvärmen fungerar på fastigheten. Vi hjälper er gärna med avprovning, felsökning och reparation av alla slags takvärmeanläggningar, oavsett fabrikat och ålder.

Nyheter

2014-10-29 Nu är det hög tid att se över att takvärmeanläggningen fungerar inför kommande vinter. Om kablarna sticker ut ur stuprören och i värsta fall ligger ner på trottoaren, är det hög tid för en fullständig översyn av anläggningen. Vi utför installation, besiktningar samt service och underhåll av takvärmeanläggningar. Med vårt serviceavtal får du en väl fungerande anläggning och slipper bekymmer med is och istappar och läckande tak.